Trajectòria

L’espai d’AureaSocial

Aquest 2015 farà 3 anys que vam arribar a l’edifici d’AureaSocial. La família que portava a terme activitats en aquest espai va contactar amb la CIC perquè no podien continuar treballant-hi i el van posar a disposició de la CIC perquè el pogués col·lectivitzar. Hi havien invertit 4 milions d’euros, amb una hipoteca de 2 milions d’euros, que amb l’arribada de la crisi no hi podien fer front. Es va iniciar un procés de transició que va comportar el lloguer al desembre de 2011 i una subhasta que va quedar deserta, amb què al març se’n va agafar la gestió i es van iniciar varis projectes de la CIC en l’edifici.

En aquest procés, el 16 de juny es va fer la inauguració oficial de l’espai i el projecte. El que es planteja com a única opció viable és la compra cooperativa de l’espai (1.400 metres quadrats), amb la idea que a llarg termini és el més viable i realista, tot i que sembli molt ambiciós.

La CIC porta prop de cinc anys en funcionament, des del maig de 2010. És un projecte català de transformació social fora del sistema capitalista que intenta crear eines i recursos al marge del sistema dominant. La CIC té presència en molts indrets del país (ecoxarxes, nuclis, projectes). El que vam veure en aquest espai és que hi havia els recursos necessaris per dur a terme el projecte públic cooperativista, un embrió del projecte públic de la Cooperativa Integral Catalana en diferents àmbits: salut, educació, habitatge, autoocupació, etc.

Des de les primeres assemblees va quedar clar que els dos eixos vertebradors de la CIC eren els de la salut i l’educació, amb què han sorgit diversos projectes des del principi i a poc a poc es va anar bastint la idea del sistema públic per agafar forma la idea de les oficines que s’han anat concretant en relació als temes que es tracten. Així hi ha les oficines d’educació, de salut, de desobediència econòmica, d’habitatge… La idea bàsica del que plantegem, quan diem públic, és que han de ser accessibles per a totes les persones. És un caràcter transversal dels projectes d’AureaSocial, per manera que encara que es pugui establir un preu en euros/ecos qui no pugui pagar tingui l’accés obert. Això és l’economia de la comunitat: totes les persones que formen part d’un projecte ajuden a fer-lo viable.

En aquest sentit, es xoca frontalment amb la propietat privada (hipoteques, lloguers) i/o de les administracions de l’Estat (per exemple els centres cívics, sota control polític de la política municipal).

La idea del fons de col·lectivització està pensada com una eina replicable per generar propietat comunal, per col·lectivitzar.

És important el caràcter obert i assembleari del procés, que no és neutre políticament i que és inclusiu, obert a la revolució integral, obert a les persones. A AureaSocial hi ha una assemblea general oberta a la comunitat el primer dimecres de cada mes a les 18:00 h.