Subversiones (comunicación y arte de guerrilla)

Subversions proposa un acostament al concepte de Guerrilla de la Comunicació, que agrupa un seguit de pràctiques artístiques que critiquen les relacions socials de domini, elaborant estratègies que qüestionen, precisament, la no-cuestionabilidad d’aquestes relacions a l’interior dels discursos de poder. Mitjançant l’estudi i anàlisi de diferents propostes vinculades a l’activisme artístic, els seus plantejaments polítics i maneres d’acció, el taller pretén constituir-se, al seu torn, en un grup d’acció i reflexió que elabori les seves pròpies estratègies orientades a incidir en el seu entorn més immediat .

Dilluns 17 de juny a les 19h

Inscripcions: entra en TradeSchool i clica en “Subversiones (comunicación y arte de guerrilla)”

Contacta amb el facilitador: escobarelorza@gmail.com

http://escobar-elorza.blogspot.com.es/

subversiones-cartel-web

Leave a Comment