SHA Salut Holística Autogestionada

   

SHA es un projecte de promoció de la Salut Pública Autogestionada  Cooperativa Integral Catalana.

Des de SHA es vol tractar la salut i no la malaltia. Entenem la salut com un camí i no com una fi. La pèrdua de la salut és deguda a una sèrie de desequilibris a nivell cultural, social, psicològics, ecològics i espirituals que s’evidencien a nivell biològic (físic) tenint en compte que tots aquests factors estan expressats simultàniament. Si es tracten nomes els símptomes físics sense comprendre els factors desencadenants en tots els nivells citats precedentment no estem en un proces de salut sinó de sil·lenciament.

SHA pensa que l’individu és portador dels coneixements necessaris per desencadenar un proces curatiu, però han estat dormits per diversos factors entre els quals l’actual mètode de gestió de les nostres vides on l’individu es l’agent passiu sense cap responsabilitat en el seu procés de curació i sense influència en grups decisionals.

A SHA creiem que tot individu té una part de terapeuta/sanador i volem fer-la esdevenir conscient.

Des de SHA no es promourà mai cap canvi ni supressió de fàrmacs utilitzats en el model de salud biomèdic, i si el cas es donés seria responsabilitat de la persona que ha promogut aquest canvi, tot i que remarquem que l’individu tractat amb medicina al·lopàtica ha de tenir la total autonomia i responsabilitat informada per poder efectuar aquests canvis si ho creu mes convenient pel seu procés curatiu.

Pensem que l’individu és totalment responsable de la seva salut i tota decisió terapèutica proposada per SHA és concertada, consentida i acceptada de manera conscient, informada i adulta.

SHA som un grup de salut en el que l’individu es compromet a esdevenir agent de salut actiu per a ell mateix i/o pel grup mitjançant una serie de tallers, conferències i teràpies individuals i grupals proposat per SHA. Per formar part d’aquest grup d’intercanvi de coneixements t’has de fer soci afí a la Cooperativa integral Catalana, ja que es una estructura que permet organitzar les intencions del nostre grup de treball sense ànim de lucre dins del marc legal actual.

(TEXT PROVISIONAL)

SHA es un projecte de promoció de la Salut Pública Autogestionada  Cooperativa Integral Catalana.

Des de SHA es vol tractar la salut i no la malaltia. Entenem la salut com un camí i no com una fi. La pèrdua de la salut és deguda a una sèrie de desequilibris a nivell cultural, social, psicològics, ecològics i espirituals que s’evidencien a nivell biològic (físic) tenint en compte que tots aquests factors estan expressats simultàniament. Si es tracten nomes els símptomes físics sense comprendre els factors desencadenants en tots els nivells citats precedentment no estem en un proces de salut sinó de sil·lenciament.

SHA pensa que l’individu és portador dels coneixements necessaris per desencadenar un proces curatiu, però han estat dormits per diversos factors entre els quals l’actual mètode de gestió de les nostres vides on l’individu es l’agent passiu sense cap responsabilitat en el seu procés de curació i sense influència en grups decisionals.

A SHA creiem que tot individu té una part de terapeuta/sanador i volem fer-la esdevenir conscient.

Des de SHA no es promourà mai cap canvi ni supressió de fàrmacs utilitzats en el model de salud biomèdic, i si el cas es donés seria responsabilitat de la persona que ha promogut aquest canvi, tot i que remarquem que l’individu tractat amb medicina al·lopàtica ha de tenir la total autonomia i responsabilitat informada per poder efectuar aquests canvis si ho creu mes convenient pel seu procés curatiu.

Pensem que l’individu és totalment responsable de la seva salut i tota decisió terapèutica proposada per SHA és concertada, consentida i acceptada de manera conscient, informada i adulta.

SHA som un grup de salut en el que l’individu es compromet a esdevenir agent de salut actiu per a ell mateix i/o pel grup mitjançant una serie de tallers, conferències i teràpies individuals i grupals proposat per SHA. Per formar part d’aquest grup d’intercanvi de coneixements t’has de fer soci afí a la Cooperativa integral Catalana, ja que es una estructura que permet organitzar les intencions del nostre grup de treball sense ànim de lucre dins del marc legal actual.

Leave a Comment