Segona fase: Col·lectivització de l’immoble

En la segona fase, a partir de la col·laboració de moltes persones el podrem adquirir de manera definitiva pel millor preu possible .

Per aconseguir aquesta xifra disposem aproximadament fins a la primavera del 2013.
Per aquest motiu comencem a difondre i estendre la xarxa per així poder comptar amb moltes persones amb ànim de col·laborar.

Per fer possible aquesta col·lectivització, comptarem amb el suport de CASX, la cooperativa de finançament social en xarxa, afí a la Cooperativa Integral Catalana.

Una de les eines  que posarà en marxa CASX, serà un fons d’estalvi vinculat a la col·lectivització d’immobles. El seu funcionament serà el següent: les persones que ho desitgin podran realitzar aportacions al capital social de la cooperativa financera i quan aquestes aportacions siguin suficients permetran col·lectivitzar finques de forma assembleària. Perquè el fons tingui un nivell de liquiditat suficient, es posarà en marxa un mercat secundari de compra-venda de participacions. D’aquesta manera qui hagi realitzat una inversió podrà recuperar-lo quan una altra persona vulgui realitzar una nova inversió. Tot això sense que es moguin interessos.

El primer projecte que posarà en marxa aquest fons d’estalvi serà la compra cooperativa d’Aureasocial: una finca sobre la qual es van invertir en el seu moment 4 milions d’euros, i que actualment es presumeix que es podrà comprar per poc més de 1 milió.

 

 

Leave a Comment