Rebost

Què és un rebost?

Els rebosts són espais d’abastiment i intercanvi vinculats a un nucli d’autogestió local, ecoxarxa o projecte col·lectiu i/o comunitari de la Cooperativa Integral Catalana (generalment Projectes Autònoms d’Iniciativa Col·lectivitzada [PAIC]). Aquests rebosts són projectes de caràcter públic i són un servei comú de l’àmbit al qual pertanyen.

El Rebost d’AureaSocialt és punt de recollida i entrega de productes dins de la CAC (Central d’Abastiment Cooperatiu) i de la CCC (Central de Compres Cooperatives) de la CIC. En el futur, s’està valorant la possibilitat, amb els productors locals i de proximitat, de vincular aquest espai amb una cooperativa de consum del barri d’El Poblet.

La Central d’Abastiment Catalana (CAC) és un servei comú de la Cooperativa Integral Catalana. S’encarrega d’aglutinar les diverses comandes dels rebosts de cada nucli d’autogestió local, ecoxarxa o projecte col·lectiu i/o comunitari vinculat a la Cooperativa Integral Catalana, que tenen l’opció de triar lliurement, en cada moment, si participar o no de les comandes col·lectives.

Els productes dels quals s’abasteix la Central d’Abastiment, en la mesura del possible seran agroecològics i/o artesanals, directes dels productors i de proximitat.

 

Leave a Comment