Tallers sembren salut

NombreDescripciónFecha inicioFecha finLink
Taller d'introducció a la Salut i Medicina basada en la ComplexitatImplementació del Model Holomèdic basada en les persones15/11/2017Mes informacio