Oficina de Salut

El Sistema de Salut Pública Cooperativista (SSPC) és un model que es basa en la construcció i l’acció participativa com a part del desenvolupament humà de l’individu en totes les seves dimensions i com a procés col·lectiu del conjunt. Significa fer una inversió social en les capacitats humanes amb l’objectiu que les persones puguin treballar de forma sinèrgica i creativa per gestar una societat lliure.  De manera esquemàtica les característiques fonamentals del sistemasón les següents:

 • Una humanització de la salut
 • Un model biopsicosocial-cultural-ètic-espiritual que prioritzi la prevenció i la promoció de la salut
 • Un sistema on la persona és un subjecte actiu i responsable del manteniment de la seva salut
 • Una unificació de la medicina segons les necessitats de la persona i no del mercat
 • Un ús eficient dels recursos: disminució de les institucions, de les tecnologies i dels fàrmacs, excepte quan siguin realment necessaris
 • Una participació directa de la comunitat en la salut

Centre d’Autogestió Primaria en Salut (CAPS)Projecte pilot a AureaSocial

El CAPS consisteix en un projecte pilot, en el qual poden aplicar-se en la pràctica els principis enunciats en la introducció teòrica. Com a concepció és una forma d’atenció i autogestió primària en salut que surt de l’esquema de referència de l’atenció mèdica convencional del tipus de conultoria del sistema de salut pública estatal i clíniques tradicionals del secotr privat.

Es tracta d’un model integral d’autogestió de salut, en el que participaran tots els subjectes de la comunitat

S’ha creat una Oficina de Salut com espai de coordinació. L’oficina és un òrgan autònom assembleari que garantitza el desenvolupament del SSPC. Hi ha assemblea setmanalment cada dijous a les 16h S’organitza per comissions de treball que realitzen tasques com:

  • Revisar la filosofia del SSPC i els principis generals de la Cooperativa Integral Catalana en l’àmbit de la salut
  • Enxarxar i donar suport als diferents nodes del territori català de salut que comparteixen la filosofia del SSPC i els principis generals de la Cooperativa Integral Catalana.
  • Gestionar la informació i desenvolupar un software coherent amb el SSPC.
  • Promoure la Investigació d’Acció Participativa (IAP) i l’educació en salut.
  • Comunicar i difondre informació sobre el SSPC així com donar acollida a totes les persones i projectes que en vulguin formar part.
  • Gestionar les eines econòmiques i de finançament.

Necessites més informació?

Visita el web  salut.cooperativaintegral.cat

Escriu-nos a  salut@cooperativaintegral.cat

Leave a Comment