Oficina de Salud

De manera esquemàtica les característiques fonamentals del sistemasón les següents:

 • Una humanització de la salut
 • Un model biopsicosocial-cultural-ètic-espiritual que prioritzi la prevenció i la promoció de la salut
 • Un sistema on la persona és un subjecte actiu i responsable del manteniment de la seva salut
 • Una unificació de la medicina segons les necessitats de la persona i no del mercat
 • Un ús eficient dels recursos: disminució de les institucions, de les tecnologies i dels fàrmacs, excepte quan siguin realment necessaris
 • Una participació directa de la comunitat en la salut

S’ha creat una Oficina de Salut com espai de coordinació. L’oficina és un òrgan autònom assembleari que garantitza el desenvolupament del SSPC. Hi ha assemblea setmanalment cada dijous a les 17h S’organitza per comissions de treball que realitzen tasques com:

  • Revisar la filosofia del SSPC i els principis generals de la Cooperativa Integral Catalana en l’àmbit de la salut
  • Enxarxar i donar suport als diferents nodes del territori català de salut que comparteixen la filosofia del SSPC i els principis generals de la Cooperativa Integral Catalana.
  • Gestionar la informació i desenvolupar un software coherent amb el SSPC.
  • Promoure la Investigació d’Acció Participativa (IAP) i l’educació en salut.
  • Comunicar i difondre informació sobre el SSPC així com donar acollida a totes les persones i projectes que en vulguin formar part.
  • Gestionar les eines econòmiques i de finançament.

Necessites més informació?

Visita el web  salut.cooperativaintegral.cat

Escriu-nos a  salut@cooperativaintegral.cat

Leave a Comment