Jurídica

Defensa Jurídica a Sòcies de la Cooperativa en totes les vessants del Dret (Penal, Civil, Administratiu…)

També duem a terme tasques d’estudi i investigació sobre temes sociopolítics que ens afecten a totes (Represió, Desobediència…)

Està formada per un equip de cinc persones: un coordinador i quatre lletrats, dos en exercici i dos en pràctiques.

Els serveis de la Comissió són gratuïts per les socies de la cooperativa, a excepció de las taxes i procuradors en els procediments que ho requerixin.

En el cas de cobramaent d’honoraris, les persones no sòcies podran fer el pagament en efectiu en moneda social, farcoins o euros.

 

Oficina d’atenció i informació personalitzada a AureaSocial
Dilluns i dimecres de 17h a 20h / Divendres de 10h 14h
Telèfon 691 117 082  Correu: juridica@cooperativaintegral.cat