Moviment autèntic

Dimecres 29 de maig a les 18:00 h

El moviment autèntic és aquell que sorgeix al connectar i donar expressió als nostres impulsos interns. És una forma d’afavorir l’emergència del nostre món interior en un estat de presència conscient. Es treballa en parelles, on un @ és qui es mou i un @ fa de testimoni. Els testimonis són aquells que acompanyen i donen suport amb la seva mirada als que es mouen des d’una actitud de no judici. Els qui es mouen ho fan partint del silenci, amb ulls tancats i lliurant-se a l’experiència. Utilitzarem també l’expressió plàstica, per integrar l’experiència i facilitar la presa de consciència del viscut.

Per inscripcions entra en tradeschool i clica en “Movimiento Auténtico”

Contacta amb el facilitador: andres.parejo.herrera@gmail.com

Leave a Comment