L’Oca Verda – Tallers lliures per a criatures, pares i mares

Què?

L’Oca Verda – Tallers lliures per a criatures, pares i mares  LocaVerda3

Quan?

Divendres de 16:30 a 18:00hs

Com?

La finalitat que ens mou és el desenvolupament d’ activitats
lúdiques i artístiques, de caràcter gratuït, dirigides a
nens/es a
fi de fomentar l’accés i gaudi de la cultura així com
l’estimulació de l’infant en atenció a la seva edat.

La planificació i realització d’aquestes activitats la
portaríem
a terme les pròpies famílies, intentant ser coherents amb la
filosofia de l’educació lliure i dins d’una atmosfera
relaxada,
Per aconseguir aquesta  finalitat, les activitats que
proposem  son
les següents:

– Teatre i “conta contes”
– Psicomotricitat i ioga
– Música i dansa
– Plàstica  i manualitats
– Gastronomia
– Activitats científiques

Totes aquestes activitats es desenvoluparan per els nens/es de
entre
2 i 6 anys acompanyats en tot cas per els seus pares i/o mares.

Les activitats es podran realitzar en diferents idiomes, en
funció
del pare/mare que organitzi l’activitat de forma que es facin
aproximacions a diferents cultures i llenguatges, d’una forma
natural.

On?

Sala 23

Contacta

eugenia.gargallo@gmail.com

Leave a Comment