Estructura / Àmbits de treball

ESTRUCTURA DE L’OFICINA D’EDUCACIÓ  

1- ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ I ACOLLIDA 

 • Coordinació del procés de l’ Oficina d’educació, actes, seguiment de tasques i grups de treball
 • Connexió amb d’ altres nodes d’ educació, nuclis locals, ecoxarxes…
 • Connexió amb propostes d’educació afins, fora de l’àmbit de la cooperativa i afins al SEPC
 • Connexió amb propostes d’educació obertes com pont cap al sistema educatiu hegemònic
 • Informació sobre grups educació
 • Acollida, informació global del SEPC

.

2- DINAMITZACIÓ DEL CONEIXEMENT, FORMACIÓ D’ACOMPANYANTS, EINES PEDAGÒGIQUES

 • Generació de continguts
 • Investigació d’experiències existents
 • Coordinació dels cursos d’ acompanyants
 • Suport a les tasques d’ organització de la informació
 • Informació bibliogràfica i de materials
 • Fons bibliogràfic dins la biblioteca d’ AureaSocial

.

3- DIFUSIÓ, COMUNICACIÓ, DOCUMENTACIÓ, RECURSOS

 • Difusió de projectes, cursos, etc…
 • Visibilització i difusió de recursos
 • Vinculació amb programari per aportar recursos d’ educació (moodle)
 • Comunicació interna i externa, ús de llistes de correu.
 • Gestió d’ eines informàtiques: web, llista de correu i correu (educacio@cooperativaintegral.cat), xarxa social (cooperativa.ecoxarxes.cat)

.

4 – DINAMITZACIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS

 • Projectes d’aprenentatge col·lectiu per a adolescents
 • Curs d’acompanyants en l’educació en el lleure per l’empoderament dels infants
 • Creació d’una fabriqueta de jocs cooperatius i recursos per l’educació viva
 • Espai de recursos per l’educació a casa
 • Espai d’educació viva AureaSocial

.

5- ECONOMIA

 • Per tal d’aprofundir en les diferents vies per al finançament i autogesitó dels diferents projectes educatius, s’ha encetat un procés assembleari obert i unes eines comunes (actualment llista de correu) on hi participen diferents projectes i on aprofundir sobre les diferents possibilitats per tal de afinaçar l’autogestió econòmica dels projectes educatius, emergents o consolidats.

 • Investigació i recerca sobre aspectes legals
  L’àmbit de la protecció legal, com a repte per al moviment de l’educació lliure, ha estat un dels àmbits des d’on es cridava fer front de manera col·lectiva. A dia d’avui ens trobem amb la recopil·lació i estudi de les diferents vies de protecció. S’està treballant intensament amb el recull d’aquesta informació i el tractament d’aquesta per a l’òptim assessorament de persones, famílies i col·lectius.

 • Investigació i recerca sobre aspectes econòmics
  El repte de l’autogestió dels projectes educatius al marge de recursos estatals, requereix d’un esforç econòmic per a les famílies. Un dels objectius clau és possibilitar l’accés a projectes d’educació viva sense que això suposi una elitització segons la capacitat socioeconòmica de les famílies, garantint també la cobertura de les necessitats de les acompanyants i de les persones que fan possible els projectes. Amb aquests objectius, s’ha generat un procés obert on participen molts projectes actualment actius a Catalunya. Es van celebrar les Primeres Jornades d’Educació i Autogestió d’on van emergir diferents línies de treball per estudiar atentament diferents vies, com per exemple:

  • Estudi del Sistema Mutualista Mancomunat: aportacions econòmiques segons els ingressos de les famílies, respectant així la diversistat en la capacitat adquisitiva i possibilitant la inclusió de les famílies amb pocs recursos.
  • Fer comunitat. Ajudar-se mútuament dins l’escoleta i entre escoletes, inaugurant així una caixa d’emergència conjunta per als diferents projectes.
  • Projectes activats des de l’escoleta i també amb la participació de les famílies, com per exemple la producció de plantes medicinals.
  • Caixa d’emergència comuna per als diferents projectes d’educació viva.

  Amb aquests exemples pretenem il·lustrar que la coordinació desitjada entre les diferents persones que actualment estan treballant des de diferents àmbits en l’acompanyament, s’està aterrant i està donant també alguns fruits, com projectes transversals que afiancen la mirada sistèmica on, des del respecte a l’autonomia de cada projecte, es genera una base de suport mutu i col·lectiva, en sintonia amb el sistema educatiu autogestionat, públic i cooperatiu.

Leave a Comment