Investigació Acció Participativa

Mètode d’ investigaciói i aprenentatge col·lectiu de la realitat, basat en una anàlisi crítica amb la participació activa dels grups implicats, que s’ orienta a estimular la pràctica transformadora i el canvi social.
El mètode de la investigació-acció participació (IAP) combina dos processos, el de conèixer i el d’ actuar, implicant en ambdòs a la població, la realitat de la qual aborda. Com en d’altres enfocaments participatius, la IAP proporciona a les comunitats i a les agències de desenvolupament un mètode per analitzar i comprendre millor la realitat de la població (els seus problemes, necessitats, capacitats, recursos), i els permet planificar accions i mesures per transformar-la i millorar-la. És un procés que combina la teoria i la praxis, i que possibilita l’ aprenentatge, la presa de consciència crítica de la població sobre la seva realitat, el seu empoderament, el reforç i ampliació de les seves xarxes socials, la seva movilització col·lectiva i la seva acció transformadora.

En cada projecte de IAP, els seus tres components es combinen en proporcions variables.

1.- L’ investigació consisteix en un procès reflexiu, sistemàtic, controlat i crític que té per finalitat estudiar algun aspecte de la realitat amb una finalitat eminentment pràctica.

2.- L’ acció no només és la finalitat última de la investigació, sinó que ella mateixa representa una font de coneixement, al temps que la pròpia realització de l’ estudi és en sí mateixa una forma d’ intervenció.

3.- La participació significa que en el procés estan involucrats no només els investigadors professionals, sinó la comunitat destinatària del projecte, que no són considerats com simples objectes d’ investigació sinó com subjectes actius que contribueixen a conèixer i transformar la seva pròpia realitat. La finalitat de la IAP és canviar la realitat i afrontar els problemes d’una població a partir dels seus recursos i participació, que es plasma en els següents objectius concrets:

a) Generar un coneixement alliberador a partir del propi coneixement popular, que va explicitant-se, creixent i estructurant-se mitjançant el procés d’ investigació portat per la pròpia població i que els investigadors simplement faciliten aportant eines metodològiques.

b) Com a consequència d’aquell coneixement, es dóna lloc a un procés d’empoderament o increment del poder polític (en un sentit ampli) i a l’ inici o consolidació d’ una estratègia d’ acció pel canvi.

c) Connectar tot aquest procés de coneixement, empoderament i acció a nivell local amb altres similars en altres llocs, de tal forma que es generi un entramat horitzontal i vertical que permeti l’ ampliació del procés i la transformació de la realitat social.

 

Leave a Comment