Dansa Contact Improvisació

Dilluns 20 de maig a les 19:00 h

El CI és una dansa entre cossos que comparteixen el seu pes i flueixen, des del desequilibri, a través del camí de menor esforç. Mitjançant l’escolta activa, enfoquem la nostra atenció al punt de contacte, per sentir la direcció del moviment, ens inspirem dels suggeriments dels nostres companys i així fluïm a través d’una dansa harmoniosa i terapèutica. Proposo tallers de 1,5 hores, per aprofundir en el que considero són els 4 pilars del CI: l’escolta, els centres, el pes i les espirals. M’agradaria que tinguessin una regularitat setmanal.

Per inscripcions entra en tradeschool i clica en “Danza Contact Improvisación”

Contacta amb el facilitador: elmundoesazul@gmail.com

http://cuadernodedanza.blogspot.com.es/

Contact2013-AureaSocial copy

Leave a Comment