Constel · lacions Familiars

Les Constel · lacions Familiars ens permeten representar i visualitzar les dinàmiques internes pròpies i de la nostra família, per facilitar la comprensió i com a conseqüència la resolució de temes pendents.

Dilluns quinzenals a les 18h

Sala 4

Contacta amb el facilitador: martiadroher22@gmail.com

Constelaciones Familiares

Leave a Comment