Com ens organitzem?

AureaSocial  és un projecte públic de la Cooperativa Integral Catalana, una de les múltiples iniciatives que  s’interrelacionen en xarxa, connectades i disperses en el territori.

La  Cooperativa Integral Catalana és una iniciativa de transició, que promou un procés de transformació social per construir un nou model de societat des de baix, recuperant les relacions humanes afectives, de proximitat i basades en la confiança. Les diferents persones, col·lectius, projectes i iniciatives que participem en ella, ens organitzem treballant en xarxa, i construïm un entramat de relacions que  es basen en el suport mutu, desenvolupant l’autogestió en tots els  àmbits de la vida com a forma de cobrir les nostres necessitats  materials i immaterials.

És  a més un espai comunal que ens pertany a totes i a tots. És de totes aquelles persones que fem ús de l’espai i ens trobem en ell. Dels que el cuidem, respectem i fem possible que perduri  en el temps. Dels qui promovem, col·laborem i participem en les  activitats que realitzem.

A  AureaSocial practiquem l’autogestió, és a dir, ens organitzem de manera autònoma i horitzontal, les decisions les prenem en assemblea i mantenim l’activitat en l’espai mitjançant grups de treball permanents. Les assemblees periòdiques són:

  • Dimecres quinzenalment a les 16h Assemblea de gestió

Un exemple del sistema públic cooperatiu.

Organitzant-nos de manera col·lectiva i cooperativa podem generar iniciatives que tinguin com a objectiu cobrir les necessitats de tots i totes nosaltres, per recuperar allò públic com a bé col·lectiu, ni Estatal ni privat,  forma natural de gestió emanada de la cooperació entre humans. Podem  determinar aquestes necessitats com l’alimentació, l’educació, la salut, l’habitatge, el transport o l’energia. És per això que necessitem d’una banda promoure la col·lectivització de béns, errenys, habitatges o immobles com AureaSocial, i de l’altra, recuperar la salut i l’educació pública, al marge del poder hegemònic que estableixi l’Estat i el  capital.

Entenem, per tant, la salut i l’educació com a dret i bé públic, que s’ha de garantir de manera comunitària, generant espais d’aprenentatge col·lectiu on el coneixement pugui ser compartit de manera lliure.

 

Leave a Comment