Què és i com funciona el fons de col·lectivitzacions?

El fons de col·lectivitzacions és una eina financera que impulsa CASX, un fons d’estalvi o inversions socials destinat a la coŀlectivització d’immobles.

 

Els immobles que siguin escollits, hauran de ser espais oberts i d’ús comú que funcionin de manera assembleària. És el cas d’AureaSocial, el primer immoble que ens porta a arrancar el fons de col·lectivitzacions.

 

Les persones que ho desitgin podran realitzar aportacions a aquest fons i quan aquestes aportacions siguin suficients per arribar al valor de compra de l’immoble, permetran la seva adquisició de forma col·lectiva

 

El fons es crea a partir de les aportacions d’estalvis de les persones interessades que passen a formar part del capital social de CASX. El capital del fons està dividit en fraccions de 100 € que denominem títols de col.lectivització i els participants al fons podran fer les aportacions que desitgin sempre que siguin múltiples d’aquesta quantitat.

 

Per tal que el fons tingui un nivell de liquiditat adequat, junt amb el fons es posa en marxa un mercat secundari per a la compravenda de títols de col·lectivització, de manera que quan una persona que hagi fet una aportació vulgui recuperar-la, podrà fer-ho quan hi hagi una altra persona que vulgui fer una nova aportació.

 

El fons, igual que la resta de projectes de CASX, opera sense interessos, per tant, les aportacions no generen una retribució dinerària. CASX promou la rendibilitat social dels estalvis dels seus socis i els  ofereix els serveis de la seva Oficina de Reducció de Despeses, on poden  aprendre a gestionar millor les seves despeses, generant dinàmiques alternatives al consumisme des d’una perspectiva de decreixement. Aquesta idea proposa un nou paradigma, on el suport mutu és la base de la rendibilitat, no des d’una prespectiva monetària sinó des de la participació activa, cooperativa i social.

Leave a Comment