Què entenem per col·lectivitzar?

Entenem per col·lectivitzar l’acció conjunta de convertir un recurs de propietat estatal o privada en una forma de propietat diferent, la propietat comunal, que es posa al servei del bé comú amb l’objectiu de generar un benefici col·lectiu. Un espai col·lectivitzat és un bé comunal obert a la comunitat i a la ciutadania, autogestionat i d’ús comú per tothom, que s’autoorganitza col·lectivament segons els principis assemblearis.


Leave a Comment