CECI

Cooperativa d’Educació i Coneixement Integral ubicada a l’espai Aurea-social de Barcelona. Som un grup de persones interessades en l’educació des de diversos àmbits: la música, el teatre, la psicologia, la ciència, la pedagogia, l’art, la literatura o el joc. Entenent-los tots ells com a part integral d’una tasca educativa que considerem holística perquè comporta i neix en tots els àmbits i competències de l’ésser humà. Treballem per a fomentar una intervenció educativa basada en processos cooperatius, respectuosos, horitzontals i lliures encaminats a l’empoderament col·lectiu, la reflexió individu-comunitat i el desenvolupament de totes les persones. Tenint en compte i respectant els moments i el ritme en el procés d’aprenentatge de cada individu. El pròxim 17 de març ens trobaem a les Jornades d’Educació “La secundària que volem” Mira el programa que tenim preparat

Leave a Comment