Acompanyament a AureaSocial

AureaSocial esdevé un espai de suport a les famílies i col·lectius, interactuant diàriament en molts de casos i fent realitat la possibilitat d’acompanyar l’aprenentatge i la vida. L’espai d’AureaSocial i la presència i convivència de diferents projectes que treballen en l’acompanyament respectuós a la infància és un exemple on posar en pràctica la col·lectivització d’espais i recursos compartits, afavorint també els vincles afectius entre persones. D’aquesta manera es treballa des de l’autogestió en espais alliberats i amb la pràctica col·lectiva, aprofundint en estendre el procomú

Espais de criança

Són espais dianmitzats per diverses famílies per tal d’acompanyar respectuosament els i les infants. Cada espai de criança té un procés d’autoorganització i autonomia sobre la manera com acompanyar i dinamitzar aquests espais. Actualment hi ha dos espais de criança, que tot i amb la idea d’acompanyar a l’aire lliure, empren l’espai d’Aureasocial com punt de trobada, acollida i suport (especialment en casos de dies de pluja )

  • La Mainada: Des del setembre AureaSocial acull a La Mainada, projecte decriança a l’aire lliure, on hi participen 6 famílies amb infants de 0 a 2 anys.
  • Corazoncito de León: Des del gener participen aquest grup de criança també a l’aire lliure, amb 7 famílies i infants també de 0 fins a 2 anys

Espai de trobada Coordinadora d’educar en família

i de realització de diferents activitats per a les famílies que eduquen a casa i formen part de la Coordinadora d’educar en família Entre d’altres hi ha: espai d’aprenentatge d’anglès i Trobades mensuals d’infants amb el saber i el no-saber, dinamitzades per Cristo Torres

Espai de formació per acompanyants

  • “Acompanyar-nos per acompanyar” Dinamitzat des de la XELL i l’oficina d’educació. Sessions d’aprenentatge col·lectiu i revisió conjunta.

  • Espai d’acollida de la XELL Espai on les persones interessades en rebre una informació personalitzada poden acudir per apropar-se a les diferents vies de treball obertes des de la XELL

  • Espais diversos d’aprenentatge col·lectiu per a famílies i infants com tallers de contacontes, lectura per a nadons, espais familiars ….

– Espais oberts a la trobada i la interacció de recursos per l’acompanyament

  • Biblioteca social: espai de recollida de llibres i recopil·lació de recursos al voltant de l’educació, la salut i l’autogestió. Catalogació de llibres al catàleg conjunt de la Xarxa de Biblioteques Socials xarxabibliosocials.org

  • Llibres il·lustrats: amb la presència del projecte Filant Imatges a AureaSocial, hi ha diferents àlbums il·lustrats, llibres d’artista, fanzines, d’un contingut profund pel que fa a la transformació social, esdevenint eines per a l’acompanyament i lectura conjunta. Actualment es troben a disposició per a la consulta a AureaSocial filantimatges.aureasocial.org

Espais d’aprenentatge col·lectiu

Recordeu allò que deiem en l’article “L’aprenentatge autònom i autodidacta s’enriqueix exponencialment si es fa en un marc col·lectiu?” Doncs ho deiem en aquell moment com a proposta i ara ho reafirmem entenent que a AureaSocial s’han fet realitat com a pràctica diària.

Hem dut a la pràctica la dinamització per tal que en els diferents espais es puguin dur a terme diferents activitats on poder compartir coneixements. Setmanalment s’ha acollit diferents propostes per generar espais d’aprenentatge col·lectiu en àrees diverses, que van des de la reflexió i estudi de llibres concrets fins espais d’exploració de la creativitat i l’art, passant per debats, espais de dansa i moviment, d’arts gràfiques, de cuina, de salut, de cultiu de la terra, de manualitats, de contacontes…. Molt variades però amb l’essència en comú: activitats que fomenten la recerca dels propis interessos per enfocar l’aprenentatge, generant així processos col·lectius on aprofundir en l’empoderament, l’autonomia i la politització.

La multitut d’activitats denota la diversitat de la comunitat emergent, intel·ligent i autoformada, que beu de fonts de coneixement lliure i s’esforça en estendre coneixements sense que aquests portin associada una activitat econòmica. Les persones, com a nodes de generació de continguts, reafirmen així la seva autonomia i emancipació.

Aquesta dinamització ens ha permés reafirmar la necessitat de les persones de compartir els coneixements en un marc col·lectiu, potenciant així l’empoderament de la comunitat en quant a la formació i a l’exploració de vies d’estudi, recerca i investigació. La generació de continguts i la vinculació d’aquests amb el desenvolupament i creació d’estructures al marge del sistema hegemònic, han reafirmat la possibilitat individual i comunitària de ser partíceps actius d’aquesta transformació social, emmarcada en l’autogestió de les nostres vides i en la Revolució Integral.

D’aquesta manera, seguim amb la idea que és la nostra responsabilitat treballar per construir i desenvolupar de manera conjunta un sistema educatiu lliure, obert i accesible per a totes les persones. Aquest és necessari i indispensable per al desenvolupament integral de la societat que volem.

Leave a Comment