Acollida Cooperativa Integral Catalana

Espai informatiu setmanal en què s’orienta sobre l’estructura general de la Cooperativa Integral Catalana.

A més  de les qüestions econòmiques aquesta reunió serveix com a introducció a tots els elements que integren la CIC: les seves comissions de treball actuals, les diferents oficines temàtiques que l’integren així com una perspectiva general de tot el treball que hi ha en marxa.

Un espai per a resoldre dubtes i orientar les persones que s’apropin a la millor manera de col·laborar, compartir i construir la CIC.

Contacte: elpoblet@ecoxarxes.cat

Cada dimecres de 16h a 18,30 h a l’espai d’AureaSocial del carrer Sardenya 261-263 (Bcn)