Hort comunitari

10710822_364807243644317_6354219229426624127_n

L’hort comunitari d’AureaSocial, espai d’experimentació i aprenentatge compartit

L’hort es caracteritza per l’experimentació i la generació de coneixements per a la transformació social i el bé comú. El seu objectiu a més de proporcionar aliments a la cuina d’AureaSocial, és poder fer de la producció una informació i una experiència plena de coneixements a compartir. En aquest sentit, es treballa en diverses branques com: un centre de llavors per intercanviar i donar suport a projectes, un espai d’aprenentatge col·lectiu amb coneixements i mecanismes per a l’autogestió de les nostres vides (experiències, permacultura, ecologia, sabons, olis essencials, tintures, compostatge, regs, llavors, construcció d’eines, cases d’insectes, utilització d’energia, etc.), i un grup d’aprenentatge col·lectiu sobre plantes medicinals, alimentació, conservació de fauna i flora autòctona i sobirania alimentària.

L’hort comunitari a Barcelona

Tenim un espai cultivable d’uns 300 m2. Permacultura a la ciutat. Comptem amb diversitat d’ecosistemes, plantes medicinals (aromàtiques i comestibles).

Organització

Ens organitzem assembleàriament i en les pràctiques.

Si vols participar contacta’ns:  hortcomunitari@aureasocial.org

1907444_364910940300614_4170742699420152443_n

Reg

Normalment es rega cada dia a l’estiu, tret d’alguns dies (a l’hivern es rega menys?. Per regar sempre es comprova que la terra necessiti aigua, fican-hi un dit. Sempre s’intenta regar la terra sense mullar les fulles dels conreus per evitar la humitat i la propagació de fongs. I es rega quan el sol ja s’ha post per evitar l’evaporació de l’aigua.

Quan es rega sempre s’ha d’apuntar en un calendari, per evitar que es faci en excés i que es gasti més aigua, ja que començaria una cadena de danys a diversos nivells que repercuteixen de certa manera a tota la comunitat.

El compostatge

A l’hort d’AureaSocial existeixen com a experiment i per propagar la diversitat unes quantes diferents maneres de fer compostatge.

El compostatge està relacionat amb la cuina i la gestió de les deixalles. Les deixalles orgàniques de la cuina s’han de separar d’una manera meticulosa i conscient, ja que si no es fa correctament pot portar serioses conseqüències a nivell de plagues de paneroles, mosques i rates.

Les deixalles orgàniques se separen en dos recipients. En un hi van les deixalles animals (tret de la closca dels ous), els alls, les cebes, els cítrics i les restes dels àpats. En l’altre se separen totes les altres restes.

La separació té a veure amb la reacció que fan aquests aliments a la terra (PH), i el seu grau de descomposició.

Tipus de compostat

1. Amb cucs.

2. En moviment

3. Al carbó

4. Amb microorganismes (Bokashi Bran).

hortcomunitari@aureasocial.org