Contextos i Processos Migratoris de Dones Llatinoamericanes a Barcelona. Perspectives Polítiques.

donallatinoamericana

Taller Dijous 20 d’octubre

Horari: 18-21 hrs

Lloc: Aurea Social (Cooperativa Integral Catalana)

C/ Sardenya 263 08013-Barcelona

Des de la Casa Iberoamericana de la Dona Barcelona (CIMB) creiem que
per poder comprendre millor les experiències migratòries a la nostra
ciutat és necessari conèixer tant els contextos locals com els de
origen. Això a causa que les migracions contemporànies s’emmarquen en
un context més ampli de relacions internacionals i relacions
econòmiques, socials, polítiques entre els països del nord i del sud. A partir de
la nostra experiència, com a dones que hem viscut processos
migratoris, proposem introduir alguns temes que poden ajudar a
conèixer millor certs aspectes de la realitat llatinoamericana.

El taller té com a objectiu compartir les nostres experiències i sabers
per acostar als i les participants a realitats que, de vegades, són
desconegudes. En primer lloc, es realitzarà una breu introducció sobre
el context polític llatinoamericà. Malgrat l’heterogeneïtat de la
regió, en els últims anys s’han produït canvis polítics i
econòmics que han influït en gran manera en la situació actual del
continent. Enfront de les polítiques extractives, impulsades pels
Estats i empreses trans nacionals, s’ha intensificat la presència de
moviments socials diversos que resisteixen contra la despulla i l’ús
irracional dels béns comuns.

En la segona part, es presentaran alguns conceptes desenvolupats per
autors i autores llatinoamericanes que ajudaran a entendre aquests
processos. Les propostes  no colonials i  feministes contra-hegemòniques
aporten interessants eines per reflexionar sobre la realitat
llatinoamericana i local.

Finalment, parlarem sobre la situació i la participació de les
dones llatinoamericanes a Barcelona. Creiem fonamental conèixer les
experiències migratòries de dones diverses per evitar l’homogeneïtzació
i la perpetuació d’estereotips, mites i prejudicis
sobri de les dones llatinoamericanes.

Temes a tractar:

-Context llatinoamericà: Situació política de la regió, conflictes
extractius, migracions. Resistències contra la despulla, la
violència i la impunitat.

-Algunes eines teòriques: propostes de colonials i de feministes
contra-hegemòniques (colonialisme de gènere, ,
entroncament patriarcal, feminisme comunitari, etc.)

-Situació i experiències de dones en processos migratoris a
Barcelona: mites, prejudicis i estereotips sobre “les llatines”,
participació i presència de les dones llatinoamericanes a la ciutat.

– Privilegis de la ciutadania.

Dirigit a: Agents socials, veïnes, veïns que tinguin interès a
adquirir formació per a l’abordatge intercultural i intersectorial amb
perspectiva de gènere i migració.

Taller gratuït, prèvia inscripció (per organitzar-nos a l’espai,
moltes gràcies)

Més informació i inscripcions:

info@casaiberoamericanadelamujer.org

Related posts

Leave a Comment