Ecoxarxa del Poblet

¡Ha nascut l’Ecoxarxa del Poblet!

Un lloc de trobada des d’on podem dinamitzar la vida del barri, tot partint de l’intercanvi de béns i serveis i del coneixement mutu. Creant així una xarxa de suport i un planter d’iniciatives autogestionades que enriqueixen les relacions socials, econòmiques i personals.

L’aposta per l’intercanvi, ja sigui de forma directa o mitjançant la moneda social, afavoreix una economia local i de confiança i promou la creativitat i «l’empoderament» de les persones, independentment del seu accés al crèdit o rendes monetàries.

La xarxa de suport mutu es crea per si mateixa quan sorgeixen afinitats en aquest lloc de trobada on les persones es relacionen i sumen coneixements.

Aquest és el punt de partida des d’on les persones s’associen lliures i autònomes per gestionar en comú les seves necessitats: alimentació, salut, “escoletes” per infants, cultura, creixement personal…

¡Fem una crida a les persones i associacions del barri del Poblet per crear entre totes aquesta xarxa!

Qualsevol dimecres a les 17:30 és genial per passar-vos per la Terrassa d’AureaSocial i trobar-nos amb l’EcoXarxa El Poblet.
Entre totes muntem uns berenars deliciosos.

Així donem vida a un espai de trobada i acollida a persones del barri, sòcies de la cooperativa, auto-ocupades… activistes, on compartim
com a assemblea idees, propostes i tiberi.

c/Sardenya 263 08013 (El Poblet) Barcelona [elpoblet@ecoxarxes.cat]

Related posts

Leave a Comment