Bancs Comunitaris

Aquest divendres 10 de juny, a les 16h, tenim el plaer de comunicar-vos la presentació de la xerrada Bancs Comunitaris de Brasil. Un model d’autogestió i desenvolupament territorial, a càrrec del professor Leonardo Leal (Universidade Federal de Alagoas – UFAL / Campus Arapiraca, Coordinador General de la Incubadora Tecnológica de Economia Solidaria – ITES/UFAL).

La presentació, d’uns 45 minuts, versarà sobre les monedes socials i les finances solidàries, així com la innvació i els mitjans de pagament alternatius, com l’e-dinheiro.

Posteriorment hi haurà un espai de mitja hora de debat per a l’enriquiment mutu.

Volem destacar que aquesta activitat s’inclou dins les jornades OSCEDAYS, de les quals en podeu saber més visitant la seva pàgina aquí.

Bancs Comunitaris
 
Per a satisfer la vostra curiositat fins a que arribi el dia, o per si no podeu assistir-hi, trobeu a continuació l’explicació que dóna el propi Banco Palmas del Brasil.

Què és un Banc Comunitari?

Els bancs comunitaris són la xarxa de serveis financers de suport, associativa i comunitària la natura, destinats a generar llocs de treball i ingressos en vista de la reorganització de les economies locals, basada en els principis de l’economia solidària. El seu objectiu és promoure el desenvolupament de les zones de baixos ingressos, mitjançant el foment de la creació de xarxes locals de producció i consum. Es basa en el suport a les iniciatives de l’economia popular i solidària en els seus diversos àmbits, com ara: les petites empreses productives, per proporcionar serveis de suport a la comercialització, i el vast camp de les petites economies populars.

Principals Característiques

  • La comunitat mateixa decideix crear el banc, convertint-se en el seu director i propietari, sempre opera amb dues línies de crèdit: una a moneda local social real i una altra.
  • Les seves línies de crèdit estimulen la creació d’una xarxa local de producció i consum, promovent el desenvolupament endogen del territori.
  • Dóna suport a les empreses amb estratègia de màrqueting, fires, botigues solidàries, central de màrqueting, etc .
  • S’opera a les zones amb alt grau d’exclusió i la desigualtat social
  • Resulta a un públic que es caracteritza per un alt grau de vulnerabilitat social, especialment els beneficiaris dels programes socials del govern de polítiques compensatòries
  • Funda sostenibilitat financera en el curt termini, per aconseguir subvencions justificades per la utilitat social de les seves pràctiques.

 

Related posts

Leave a Comment