L’amenaça del TTIP

L’amenaça del TTIP

¿Què és?

El TTIP és un Tractat per l’augment del Comerç i la Inversió entre la UE i els EUA.  Actualment es negocia amb l’objectiu de “crear feina, millorar l’accès al mercat i marcar pautes en matèria de normes mundials”. Damunt la taula es proposen canvis reglamentaris, normatius i arancel·laris.

¿Qui ho està negociant? ¿I com?

La Unió Europea – a través de la Comissió europea- i els EUA.
Rere negociacions entre ambdues delegacions, es presenta i s’aprova a:

a) Consell de la Unió (majoria qualificada,  55% dels Estats que representin el 65% de la població).
b) Parlament Europeu
c) Parlaments Nacionals

Coneixent que la seva aprovació afecta a la Constitució, no està previst que se sotmeti a referèndum ciutadà ni a Espanya ni a la Unió Europea.

¿Quins riscos existeixen per l’autonomia de l’Estat?

a) difuminació del marc del TTIP i suma dificultat, per no dir impossibilitat, de modificació en el cas de voler modificar-se.
b) privatització de la justícia, donat que el plet sobre inversions exteriors se sotmetrán a procediments arbitrals privats.

¿Quins riscos implica per la ciutadania?

a) Pèrdua de drets laborals
b) Limitació dels dret de representació col·lectiva dels treballadors
c) Oblit del principi de precaució en matèria d’estàndards tècnics i de normalització industrial
d) Privatització de serveis públics
e) Risc de rebaixa salarial

Related posts

Leave a Comment