La Xarxa de Suport Mutu de l’Eixample Dreta

Compartim el Manifest de la Xarxa de Suport Mutu de l’Eixample Dreta, que ja ha organitzat al barri nou convocatòries del Mercat Sense Diners:

Estem en una societat en que les persones vivim de forma aïllada les unes de les altres, no som més que meres estadístiques en un cens, possibles votants per l’estament polític i potencials consumidors per l’estament econòmic.

Aquest aïllament encara es veu més agreujat per la “moderna” arquitectura de les nostres ciutats que facilita encara més la incomunicació entre les persones que les habitem.  L’aïllament crea incomunicació, la incomunicació genera solitud, depressions, conformisme i genera indefensió a l’hora de tractar de solventar les dificultats i les problemàtiques que ens trobem al llarg de la nostra vida.

Afrontar la vida amb totes les seves dificultats, des de la incomunicada solitud és fa molt feixuc i ens deixa totalment desvalgudes enfront dels atacs que els estaments polítics i econòmics exerceixen contra les persones, contra nosaltres. Afrontar la vida, des de l’aïllament en el que vivim és molt més penós que des de la col·lectivitat.

És evident, que aquesta forma de viure no és casual, sinó que esta dirigida i fomentada pels interessos d’aquelles persones que dominen els nostres barris, ciutats i en definitiva, el nostre món. És una forma de vida que beneficia els interessos d’aquells que volen controlar les nostres vides, és a dir, al sistema capitalista imperant.

Doncs, la xarxa de suport mutu, amb tota la humilitat del món, pretén donar resposta a l’aïllament col·lectiu en el que vivim, pretén posar l’accent en el “nosaltres” i recuperar el sentiment de pertinença al col·lectiu i aquest col·lectiu no som més que les persones, els veïns i veïnes dels barris, que treballem, que busquem feina, que intentem ser feliços com bonament podem, que patim en soledat les nostres misèries i que en l’actualitat gairebé ni ens coneixem, encara que visquem paret amb paret.  Els éssers humans som ser col·lectius per Naturalesa i viure d’un altre forma, és anar en contra de la nostra pròpia Naturalesa.

D’aquesta manera si potenciem la pertinença en la col·lectivitat, també podrem buscar solucions col·lectives als nostres problemes.  Així que la Xarxa de Suport mutu pretén recuperar una manera de relacionar-nos de forma solidària i donant suport aquelles persones que ho necessiten o ho necessitem i allí on les lleis no arriben, ni el sistema polític, poder arribar entre totes a través de l’acció col·lectiva solidària. I no només on les lleis o el sistema polític no arriben, sinó també on aquestes instàncies oficials legitimen i perpetuen les injustícies que patim.

D’aquesta manera, la xarxa de suport mutu, també intenta ser una eina d’empoderament de les persones davant dels mecanismes oficials que normalment s’encarreguen de “solventar” els nostres problemes, essent nosaltres mateixes qui intentem solventar-los de forma col·lectiva i organitzada, a través de l’acció directa i no delegant als estaments oficials aquesta funció.  Des de la xarxa de suport mutu de la dreta de l’eixample hem decidit treballar tan des de una vessant combativa i reivindicativa, com des d’una vessant més constructiva.

Els nostres eixos de treball seran els següents:

– Habitatge: intentar ajudar-nos entre aquelles persones del barri que estiguin patint problemes amb el seu habitatge, ja sigui, assetjament immobiliari, possibles desnonaments, etc.

– Laboral: intentar ajudar-nos entre aquelles persones del barri que estiguin patint problemes laborals, ja siguin impagaments, assetjament laboral, acomiadaments, etc

– Agressions: intentar ajudar-nos entre aquelles persones del barri que haguem patit agressions xenòfobes, homòfobes, sexistes, policials, etc.

La nostra forma de treballar aquestes temàtiques, sempre aniran marcades pels desitjos i necessitats de la persona afectada per la problemàtica. Seran elles qui marcaran els límits de les nostres accions. És a dir que en alguns casos, potser simplement donarem suport emocional, en d’altres un suport legal i en d’altres podrem passar a l’acció directa com per exemple, intentant aturar un desnonament o fent campanyes de desprestigi contra aquelles institucions o entitats responsables de la injustícia que pateixi aquella persona.

I des d’una vessant més constructiva:

– Alternatives al capitalisme: Creiem que primer de tot hem de començar per nosaltres mateixes i que hem de començar a canviar la nostra forma de relacionar-nos, fomentant en tots els àmbits de la nostra vida la solidaritat i el suport mutu envers l’egoisme, el mercantilisme i el consumisme imperant.És evident que només a través de la xarxa no podrem derrocar el sistema capitalista, però si que podrem obrir una petita escletxa al nostre barri. És per aquest motiu que engegarem una xarxa d’intercanvis de coneixements i serveis i una tenda gratis on podrem portar tot allò que tenim i no necessitem o no volem per que d’altres puguin treure profit, sense cap intercanvi monetari.

La xarxa de suport mutu funciona de forma assembleària, horitzontal i autogestionària.

La xarxa de suport mutu de la dreta de l’eixample està composada per veïns i veïnes del barri vinculats de forma directa o indirecta a l’Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dreta.

Animem a totes aquelles persones que ens vulguin acompanyar en aquest camí a que es posin en contacte amb nosaltres a través del email xarxa.smed@gmail.com o que es passin per l’Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dreta que actualment es realitza els dimecres a les 20.30 a Avda. Gaudí amb Provença on també ens podran trobar.

Així mateix, també animem aquelles persones que estiguin patint alguna de les circumstàncies que hem explicat anteriorment o que coneguin d’algú que les estigui vivint que es posi en contacte amb nosaltres per tal d’unir forces i buscar una solució col·lectiva a la seva problemàtica.  Ni tot allò que és legal és just, ni tot allò que és just és legal!!

Si sola no pots, entre totes ho podem tot!!!

Related posts

Leave a Comment