Del castig a la reparació. El nou paradigma de la justícia

Justícia Restaurativa
Un aspecte de la primera xerrada/debat sobre Justícia Restaurativa. Fotos: Carolina Zerpa.

Aquest passat dijous 5 de setembre es va reiniciar a AureaSocial el cicle de xerrades/debat amb una primera trobada sobre la Justícia Restaurativa, que tindrà lloc durant tot el mes de setembre (els dijous a les 19:00 h) dins la campanya de col·lectivització Fem-lo Comú d’aquest projecte de la Cooperativa Integral Catalana.

En aquesta primera ocasió, Mercè LlenasAlbert Rodríguez, mediadors en l’àmbit penal, ens van explicar «Què és la justícia restaurativa?».

La justícia restaurativa és una nova forma d’entendre i respondre al delicte. S’aborda com un conflicte, a partir dels danys generats a les persones i les relacions, i requereix un procés participatiu que tendeixi a la reparació de danys i vincles.

Es tracta, doncs, d’un canvi de paradigma. Vegem-ho en un quadre.

Canvi de Paradigma en el procés restauratiu

JUSTÍCIA RETRIBUTIVA

JUSTÍCIA RESTAURATIVA

  • Quina norma s’ha infringit?
  • Qui ha patit un dany?
  • Qui és culpable?
  • Qui és responsable?
  • Quant/Quin càstig?
  • Com reparar?

De fet, aquest paradigma el que proposa és respondre al delicte amb un procés participatiu a través del qual víctima, infractor i altres actors afectats pel delicte, si ho volen, es troben per decidir conjuntament com tractar les conseqüències del delicte i les estratègies per a la prevenció. En aquest sentit, hi ha una gran varietat de processos restauratius, que van des de la mediació entre víctima i infractor, passant pel conferencing, els cercles, etc.

En el procés restauratiu la participació és voluntària i el conflicte és definit pels propis afectats, amb què durant el propi procés ja es veu que el procés en si mateix és més important que els resultats. Reconeixement i humanització; responsabilització i culpabilització; reparació, reintegració, inclusió d’ofensor i víctima…, són conceptes que es tenen molt en compte i que sorgeixen durant el procés que, definitiva, és una transformació: una oportunitat de creixement i canvi, individual i col·lectiu.

 

Related posts

Leave a Comment