Crónica Xerrada amb FIARE, FETS, COOP57 i CASX

El passat dijous 13 de desembre va tenir lloc la primera de les conferències del cicle de xerrades per la col·lectivització d’AureaSocial. Eulalia Bragant integrant de FETS i FIARE, Hernan Cordoba de COOP57 i Enric Duran en representació de CASX van exposar les característiques de les seves respectives “Alternatives al Sistema Financer Actual”.

El projecte FIARE és un col·lectiu de persones, entitats i xarxes que treballen per la consolidació d’una banca ètica. El projecte va neixer al País Basc amb l’objectiu de canalitzar l’estalvi cap a projectes socials.

El seu referent principal és la “Banca Populare Ètica” una banca ètica italiana amb una amplia cobertura a tot el territori italià i que ofereix els seus serveis a activitats del més variat dins de l’economica social.

Comenta Eulalia Bragant que FIARE a l’actualitat es troba en procés de creixent capitalització amb l’objectiu d’aconseguir la categoria de banc, el que permetria donar cobertura a serveis tals com la domiciliació de rebuts, disposar d’una xarxa de caixers de crèdit…

La cooperativa COOP%/ té el seu origen en el tancament de l’editorial Bruguera l’any 1996. Després d’una llarga i dura lluita pel reconeixement dels seus drets laborals, vagues de fam incloses, un grup de 57 treballadors van decidir capitalitzar el seu atur i posar en marcha aquesta iniciativa que ja acumula 13 milions d’euros en estalvis i una implantació creixent i descentralitzada des de 2005 per la península

Una mateixa forma jurídica dóna cobertura a tots els seus ents territorials, invertint cada un d’ells en el seu propi territori, però amb el principi de solidaritat com a suport.

El seu objectiu és donar resposta a les necessitats de crèdit que els hi plantegen les empreses d’economía social que formen la seva xarxa.

CASX, la iniciativa mes recent té el seu origen a les assemblees de Plaça Catalunya, en plé 15M, on es va plantejar la necessitat de crear una cooperativa de crèdit sense interessos. És al mes de març d’aquest any quan arranca aquest projecte, la seva finalitat no és estrictament la de generació de recursos económics, sinó el de donar suport a projectes que no podrien assumir un crèdit pels interessos que suposen.

Per ser soci de CASX, només és necessari una aportació simbólica que pot ser abonada tant en euros com en ecos, la moneda social promoguda per la Cooperativa Integral Catalana.

El sosteniment d’un sistema económic integral, que garanteixi l’accés a les necessitats bàsiques educatives, de salut o habitatge és l’objectiu  a llarg termini de CASX. El fons de col·lectivització que promou, permetrà en primer lloc la “alliberació” de l’espai en el que ens trobem, és la seva iniciativa més potent.

Les 3 iniciatives presentades conten amb les notes comuns de la transparència, la participació, la responsabilitat i l’enfasis en la vehiculació de l’estalvi cap a iniciatives veritablement socials. Són nous camins oberts que donen l’opció de, al marge del dimoni de la banca tradicional, construir societat.

Related posts

Leave a Comment