Aquest dissabte Trobada d’Intercanvis

Dissabte 6 d’octubre de 2012. Horari: 10:00h – 19h.
(L’organització es trobarà allà a les 9:30h)

Arrel de la Trobada del passat 30 de maig sobre sinèrgies entre InterXarxes, CIC i EcoXaxa de Barcelona ( http://intercanvis.net/InterXarxes#Trobades ) es va acordar de quedar un altre dia per a generar un espai / trobada d’experiències de tot tipus de xarxes d’intercanvis: Espai de Trobada d’Intercanvis:

 • Xarxes d’Intercanvis, Bancs de temps, monedes socials, economia comunitària, troc directe

Estructura

Matí

 • 10h: registre d’entrada: colors per a cada tipus de xarxa.
 • 10:30-11h: presentació de la jornada
 • 11:00-14h: discussió separant-nos per tipus de Xarxes
  1. Blau: d’Objectes
  2. Verd: de Coneixements
  3. Groc: Servei / BdT
  4. Blanc: Mixtes (Ecoxarxes, Xarxes d’objectes i Coneixements del mateix lloc, etc.)

Proposemn seguir els següents eixos temàtics en els grups del matí per que seran també els que guiaran el debat de la tarda per grups:

Eixos Temàtics

 1. Origen i objectius
 2. Dinamització comunitària
  1. Estratègies.
  2. Periodicitat
  3. Comunicació
   • Interna
   • Externa
  4. Altres
 3. Eines i recursos
  1. Recursos materials
  2. Massa crítica, gent implicada i gent que participa
  3. Eines informàtiques
   • Pàgina web
   • Programes de control (gestió…)
  4. Altres
 4. Organització del projecte
  1. Presa de decisions
  2. Repartició de tasques
  3. Coordinació
  4. Quotes
  5. Gestió i administració
   • Altes i baixes
   • Llistats
   • Comptabilitat de la moneda (com i qui?)
  6. Altres
 5. Quantificació dels intercanvis, ús de moneda social i alternatives.
  1. Ús de monedes socials (tipologies)
  2. Com recaptar moneda social (en l’organització)
  3. Com es crea la moneda, Crèdits?
  4. Alternatives, comptabilitat
  5. Abast? (per zones)
  6. Conversió i relació amb altres monedes socials i amb l’euro
  7. Fuga de la moneda social (per baixes o per fugues en unes altres xarxes…). Conseqüències i solucions
  8. Altres
 • Nota:
  L’objectiu és que cada xarxa pugui omplir aquest document al llarg de la jornada i penjar-lo a http://intercanvis.net/ETI per compartir amb tothom interessat.
 • 14-16h: dinar de “traje” a la terrassa de l’Aurea Social, amb una mica més per compartir.

Tarda

 • 16:00h-18:00h: Debat separant-nos en els eixos temàticsdel matí.
  • L’objectiu és ajudar a resoldre els problemes que tingui cada xarxa en el seu funcionament que no s’hagin resolt en el treball per grups del matí.
 • 18:00h-19:00h: Plenari.
  Valoració de la jornada, torn obert de paraules, omplir l’enquesta, i definir el futur d’aquest espai de reflexió entre xarxes.

ENQUESTA/VALORACIÓ DE LA JORNADA ETI: http://intercanvis.net/ETI

 1. Valoració de la jornada (reposta oberta breu)
 2. Com t’ha arribat la informació?
 3. Quin objectiu li veus a les properes edicions d’aquesta trobada: tornant a fer-la del mateix estil però intentant que arribi a més gent? O fer-ne una trobada de caire més temàtic? algun altre model? …
 4. Proposta de data per a futures jornades
 5. Altres observacions

(intentar que tingui un format molt fàcil de comptabilitzar)

Related posts

Leave a Comment