Preparació trobada d’experiències, col·lectius o espais que girin entorn a la creació gràfica i al món tèxtil.

Des d’AureaSocial http://www.aureasocial.org/es (espai autogestionat i projecte autonom de la Cooperativa Integral Catalana.  http://cooperativaintegral.cat/), la Rosa Negra i la cooperativa LaFundició (http://www.lafundicio.net) us volem convidar a coordinar i participar en una trobada d’experiències, col·lectius o espais que girin entorn a la creació gràfica i al món tèxtil. 
La proposta és poder compartir en una jornada els reptes, dificultats i oportunitats de les nostres iniciatives i experiències i valorar la possibilitat de generar algun tipus de xarxa que ens pugui ajudar a agilitzar els processos per compartir aprenentatges, col·lectivitzar recursos i difondre el nostre treball entre d’altres.
Les experiències a les que ens adrecem en primer lloc,  perquè em tenim una coneixença i relació directa, són:
Filant imatges (projecte en plena gestació din l’espai d’Aurea Social)
La Rosa Negra amb projectes com Grafenia (http://grafrenia.blogspot.com.es)
La proposta és oberta a tots i a totes, qualsevol que estigui interessat/interessada pot adreçar-se a filantimatges@aureasocial.org on ens agradaria rebre les vostres primeres impressions .
Proposem trobar-nos el dia 29 de març a les 18:00h a  AureaSocial (Carrer Sardenya, 261-263, Barcelona, entre els carres València i DiagonalMetro L5 Sagrada Família) per tal de poder posar en comú les nostres idees i expectatives.

Related posts

One Thought to “Preparació trobada d’experiències, col·lectius o espais que girin entorn a la creació gràfica i al món tèxtil.”

  1. Santiago

    M’agradaria participar en aquesta trobada perquè fa molts anys que estic lligat i treballant al món textil. Estic molt interessat en tots els temes que tinguin relació amb aquest tema

    Gràcies!

Leave a Comment