Trobada per l’autogestió de les nostres vides

Trobada per l’autogestió de les nostres vides

info@autogestio.cat 615446210 (ex) col·lectiu d’afinitat rebel

Després de la sortida de la publicació ¡Rebel·leu-vos!del 15 de març creiem oportú trobar-nos per seguir aprofundint en les estratègies que permetin l’autogestió de les nostres vides, prenent com a base el suport mutu, els vincles de confiança i la generació de processos que ens permetin avançar en la lliberat i l’autonomia.

L’Estat, els grans cercles de poder i les grans corporacions, no podran evitar la nostra voluntat de rebel·lar-nos. Les eines que proporciona aquesta publicació facilitaran la construcció del camí que volem recórrer. És per això que necessitem trobar-nos per compartir les visions i estendre les sinèrgies entre la multiplicitat de projectes que s’estan donant en l’actualitat, tenint l’autogestió generalitzada com a objectiu principal podem emprendre el procés d’autogestió en l’àmbit local.
Entenem l’autogestió local com a forma de prendre el control de les nostres vides, dotant els nostres barris i pobles d’infraestructures que possibilitin el desenvolupament estable de projectes socials organitzats des de baix. Això serveix per a trencar amb l’actual dependència amb els precaris sistemes de prestació social públics o privats dominats per l’Estat i el mercat.
En l’ambit local podem comptar amb més capacitat per estendre el procès autogestionari. És en la quotidianitat que ens trobem amb les nostres veïnes i veïns i tots aquells problemes que compartim. Es tracta de reafirmar-nos, de construir iniciatives autogestionades integrals des de la proximitat. A travès d’aquests projectes, les veïnes i els veïns recuperem el suport mutu i regenerem la comunitat com a forma de solucionar els problemes bàsics de la nostra vida personal i col.lectiva.
En la publicació hem anat coneixent diferents experiències i propostes d’acció que tenen en comú la possibilitat de ser implementades en el nostre barri o poble. Si adquirim la capacitat de fer la posta en comú podrem comptar amb tot un sistema integral d’autorganització social. Un procés de construcció d’autogestió generalitzada és un repte a llarg termini, en el qual un dels elements clau és la continuïtat dels equips de treball i la sostenibilitat del temps que dediquen.
Es tracta de reapropiar-se de la política local, obrint espais a la participació ciutadana on es proposin, discuteixin, decideixin i es duguin a la pràctica, des del col · lectiu, aquelles accions que siguin considerades necessàries per part de la comunitat.
Per això hem pensat en el següent programa 11h Acollida i presentació de participants
11.30h Presentació d’AureaSocial
12h Presentació
* * Nuclis Autogestió Local
* * Habitatge 
* * Borsa de treball
* * Insubmissió fiscal 
* Eines i gestió de recursos
* 13h Grups de treball per àmbits temàtics
15h Dinar 16.30h Grups de treball: Monogràfic Nuclis Autogestio Local
18h Plenari i tractar la continuïtat
20h Fi
* Dinamització Nuclis Autogestió Local Per tal de facilitar la creació i generació de nuclis d’autogestió local amb processos de canvi social a una escala local, aprofitant totes les eines que estan generant les cooperatives integrals.
* Borsa de treball Borses de treball locals i coordinades en marcs geogràfics més grans, per connectar les necessitats dels projectes i de les persones amb les ofertes d’habilitats i preferències que qualsevol persona pot oferir. Es tracta de generar eines informàtiques i físiques que facilitin la trobada entre ofertes i demandes, substituint els intermediaris comercials (ETT) per un servei públic comunitari.
* Habitatge i hipoteques – Cooperativa d’habitatge social – Oficina d’habitatge
Allibereu-vos de les vostres hipoteques registrant-les en aquest formulari:https://liberaos.net /hipotecas
Aquest serà el nostre gran objectiu. Un objectiu a l’abast de les famílies que ja han hagut de deixar de pagar les seves hipoteques. Després vindran les que estan a punt de fer-lo… Si som capaces d’organitzar-nos i recomprar els nostres deutes a preus 10 vegades més baixos, qui seguirà pagant després la seva mensualitat de la hipoteca, si deixant de fer-lo i organitzant-se amb els seus iguals pot aconseguir pagar molt menys al mes? A partir d’ara, les especulació hipotecària s’ha acabat, perquè nosaltres, el poble, tenim la clau!!
A més a més hi haurà espai per treballar en les diverses propostes que creieu siguin necessàries per emprendre l’autogestió local en altres àmbits.. T’animem a venir a la trobada que farem per conèixer en profunditat els objectius de Rebel·leu-vos! i seguir en el camí per a l’autogestió les nostres vides. 18 de març, a les 11 hores a AureaSocial C/Sardenya 261-263 Barcelona. Estarem matí i tarda! Hi haurà dinar popular en el descans del migdia.

Related posts

Leave a Comment